Miljöpolicy

Monnas strävar efter att vara ett miljövänligt företag och därför sker leveranser i återanvända kartonger och med återanvänt fyllnadsmaterial. Vår verksamhet skall medvetet styras mot återanvändning, återvinning och minimering av miljöstörande ämnen och avfall.