Retur och reklamation.

Oavsett anledning till returen så kräver vi ALLTID ett giltigt returnummer, detta för att underlätta vår hantering. Ett returnummer får du vid kontakt med vår kundtjänst. Vi tar emot anmälan och återkommer med returanvisning samt returnummer. Skicka tillbaka varan i det skick den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan (retursedel finns i försändelsen).

Om du returnerar en vara använd alltid ytteremballage, skicka aldrig varan direkt i originalförpackningen.

Ångerrätt

Privatpersoner har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är oanvänd och skickas tillbaka i oskadd originalförpackning, det är tillåtet att öppna och utföra funktionskontroll på sådant vis som ej skadar varan eller dess förpackning. Samtliga etiketter ska sitta kvar och eventuella manualer ska skickas med. Ångerrätt gäller ej företag.

Fellevererad eller defekt

Vid reklamation skickar ni tillbaka varan till oss med Posten. Bifoga eller e-posta [email protected]

Vara som är fellevererad eller defekt vid leveranstillfället kan reklameras. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att du mottagit leveransen.) oss sen kvitto/kvittokopia så ersätter vi er vid godkänd reklamation för fraktutläggen.

Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 3 år efter det att du har tagit emot varan. Garanti omfattar fabrikations- och tillverkningsfel, endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t.ex. inte fel orsakade av normalt slitage eller felaktig användning.

Vid försäljning till privatpersoner gäller enligt konsumentköplagen att vi skall avhjälpa felet (reparera) eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för oss.

Observera, vi löser inte ut försändelser belagda med lösen eller mottagarfrakt.